Lielā Telts ar terasi cena 130 Eur / 2 h , katra nākamā stunda 50 Eur .
Telts paredzēta 100 personām.